Velkommen til NØRREÅ FRISKOLE & BØRNEHUS

I naturskønne omgivelser ligger Nørreå Friskole & Børnehus, tæt omkranset af skoven og med Nørreåen i baghaven. Nørreå Friskole & Børnehus er en selvejende institution, der er stiftet i hhv. 2007 og siden 1.1.2020 fungerer som en enhed. 

Den daglige ledelse varetages af  Corinna Breitzke, der i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og praktisk personale driver en institution med hjerterum og fællesskab for øjet. Der lægges vægt på at barnet både som individ og i fællesskab udvikler sig fagligt og socialt i en hverdag, hvor fokus på natur og bevægelse indgår som naturlig del. Det er fokus på, at den røde tråd følger barnet fra start til slut.

Den overordnede ledelse varetages af Nørreå Friskole & Børnehusets bestyrelse.

Skolen og SFO

Skolen kan tilbyde undervisning fra 0. klasse til og med 9. klasse samt  en yderst velfungerende skolefritidsordning for alle skolens elever fra 0. til 4. klasse. Der lægges der vægt på, at der i SFO – delen tilbydes aktiviteter, der primært tager udgangspunkt i børnene og deres interesser.

Den overordnede ledelse varetages af Nørreå Friskole & Børnehusets bestyrelse.

Børnehuset

Børnehuset er for børn i alderen fra 0 år til skolealderen. Der arbejdes tæt sammen i dagligdagen og  ved overgangen fra børnehaven til skolen således, at børnene ved skolestart allerede er meget fortrolige med skolen. Mange familier har glæde af at have børn i både Børnehuset og Skolen, hvilket giver en overskuelig hverdag. Desuden møder børnene de kendte ansigter gennem hele institutionen. Den røde tråd følger barnet og familien gennem hele livet.

Se mere på:
http://norrea.dk/bornehus/

MERE END EN BARE EN SKOLE OG ET BØRNEHUS:

Idrætsforeningen Team Nørreå

I tæt tilknytning til skolen er egnens idrætsklub Team Nørreå. Der er mange aktiviteter i klubben. Gymnastik, rytmisk gymnastik, bordtennis, petanque og fodbold. Se mere på:
https://www.facebook.com/TeamNorrea

Ungdomsklub

I vinterhalvåret har ungdomskluben “Mimers Brønd” mange forskellige aktivitetstilbud på skolen om eftermiddagen. Tjek klubbens hjemmeside på
http://www.ungdomsklubben-mimers.dk

Filmklub

Skolen huser også en filmklub, der i vinterhalvåret har filmforevisninger for både mindre og større børn.