Den aktive forældrekreds er ligeledes med til at fremme en god dagligdag på stedet. Som forældre på Nørreå Friskole & Børnehus forventes man at deltage i opgaver vedr. vedligehold af institutionen. Hver familie indgår i en arbejdsgruppe.
To gange om året er der hyggelige arbejdslørdage, hvor der knokles, men også altid er tid til hygge og en god frokost. Det betyder også, at man som forældre har stor indflydelse på de fysiske rammer på skolen.

Til forældremøder og årets generalforsamling har I mulighed for at høre om året, der gik, nye tiltag og gøre jeres indflydelse gældende. Det er også til generalforsamlingen at man som forældre har mulighed for at blive valgt ind i forældrebestyrelsen.

Som forældre vil I desuden opleve, at der generelt er en kort beslutningsproces på Nørreå Friskole & Børnehus, og at det nytter at “give lyd”.