Skole, Børnehus og Idrætsforening er så heldige at have tilknyttet en støtteforening. Støtteforeningen står for en mængde tiltag og aktiviteter, der både styrker det kulturelle fællesskab omkring Skjern og indtjener gode penge, der kommer os til gode. Støtteforeningen arrangerer bl.a. den årlige sommerfest og loppemarked. Gennem de senere år har støtteforeningen givet børnehuset og skolen mange gode ”gaver”: Teaterforestillinger, smartboard, pc’er, glasovn, stearinværksted for blot at nævne nogle af dem.