Ungdomsklub
I vinterhalvåret har ungdomskluben “Mimers Brønd” mange forskellige aktivitetstilbud på skolen om eftermiddagen.