Projektet

Området

Nørreåskolen, Idrætsanlægget og Team Nørreås klubhus ligger sammen i en klynge i det smukke naturområde på kanten af Nørreåen, der løber mellem Randers og Viborg. Udover Skjern Hovedgård og enkelte andre boliger er det naturen, der dominerer i området her.

Opgaven

DGI Facilitetsudvikling har fået stillet den opgave at skitsere på et nyt multihus, hvor den aktive idrætsforening Team Nørreå kan udvikle og udvide deres foreningsaktiviteter i fremtiden. Multihuset bygges sammen med Nørreåskolens gymnastiksal og vil indeholde faciliteter, der kan benyttes af både idrætsforening, skole, daginstitution og lokalområdet generelt. Særligt samarbejdet med skolen vil være med til at skabe liv i huset fra morgen til aften. Faciliteterne deles af brugerne, således at køkkenet, som de frivillige vil bruge til fx. café, madlavningskurser, fællesmadlavning osv. vil blive benyttet af skolen og børnehuset i dagtimerne som skolekøkken. Det samme gælder for husets øvrige funktioner. DGI Facilitetsudvikling samarbejder med styregruppen for projektet, der består af repræsentanter fra: • Idrætsforeningen Team Nørreå • Nørreå Friskole & Børnehus • Støtteforeningen • Menighedsrådet

Processen

D. 19. november 2019 afholdte styregruppen sammen med DGI Facilitetsudvikling en åben workshop for ca. 50 interesserede deltagere med titlen “Ud i det blå med Projekt Nørreå.” De indkomne inputs fra workshoppen sammenholdt med styregruppens visioner for projektet har resulteret i pejlemærkerne, der har dannet grundlag for en række overordnede hovedgreb, der viser forskellige scenarier for multihuset. Styregruppen har i dialog med DGI Facilitetsudvikling pejlet sig ind på den løsning, der bedst muligt understreger tankerne og visionerne for det nye multihus. Det er resultatet af den proces, der vises i dette hæfte.

Projekt Multibane

Vores fælles projekt ”Ud i det blå med Projekt Nørreå” – Fællesskab, natur, motion og sund kost på tværs af alder og landsbyer er en vision om at skabe et fællesskab omkring natur, motion og sund kost på tværs af aldersgrupper og i samspil med de omkringliggende landsbyer langs med Nørreåen. Det indbefatter byggeri af et multiaktivitetshus i sammenhæng med eksisterende faciliteter på Nørreå Friskole & Børnehus samt udendørs faciliteter såsom shelters, kano/fiskeplads og aktivitetsbane, som sikrer, at ’Ud i det blå med Projekt Nørreå’ kan få mange brugere uafhængig af åbningstider. Når vi laver vores center, sættes alle tanker og muligheder i spil. Det skal være muligt at komme helt tæt på åen, samt overnatte under primitive former. Man skal kunne benytte toilet og bad døgnet rundt. Der skal kunne laves mad på bål, men også under mere civiliserede former. Der skal være aktiviteter for børn og voksne i form af leg og sport, og så skal der være mulighed for læring.  Vores første punktum satte vi med opsætning af multibanen. Nu glæder vi os til at arbejde videre – sammen med jer – i fællesskab!

En stor tak, til alle, der har støttet projektet!

LAG Skive/Viborg
ELRO Fonden
Viborg kommune
Norlys
Nørreå Støtteforening

Introvideo til projektområdet

Vores bestyrelse

Mette Hammershøj

Formand

Jeg har valgt at bruge mine kræfter i bestyrelsen for Nørreå Natur- & Fritidscenter, fordi jeg brænder for naturen, historien og det gode liv. Jeg færdes til dagligt i og omkring Nørreåen og bruger meget af min tid i naturen, både alene, men også sammen med andre. Blandt andet er jeg aktiv hos FDF og Øster Velling Outdoor og Motion, og vi mangler gode steder hvor man kan nyde naturen og udelivet.
Derudover syntes jeg at vi mangler indendørs faciliteter til forskellige sportsgrene der ikke nødvendigvis er fodbold og håndbold.

Corinna Breitzke

Medlem

Mit navn er Corinna Breitzke, og jeg er til daglig leder af Nørreå Friskole & Børnehus. Det ligger mig på hjertet at være med til at udvikle dette unikke sted til en fælles oase for alle aldre. Jeg vil være med til at skabe et sted, hvor natur og dannelse går hånd i hånd med familiens aktive fritids – og foreningsliv, så vi er områdets centrum for et enestående fællesskab.

”Her kan jeg være sammen med min familie og samtidig nyde den smukke natur i Nørreådalen!”

Pejlemærker for brugere

De nuværende brugere skal naturligvis fortsat være brugere og skal have mulighed for at udvikle deres aktiviteter i de nye faciliteter. Her er størst fokus på skolen og børnehuset samt områdets foreninger og fællesskaber.

Der ønskes et åbent sted, der kan byde endnu fl ere lokale velkomne, hvad enten det er forældre/bedsteforældre, borgere eller andre foreninger i området.

Skolen har et samarbejde med andre friskoler, hvor nye faciliteter kan give mulighed for fx lejrskoleophold.

Placeringen midt i et utroligt smukt og interessant landskab med å, natur og historie, kan skabe mulighed for at tilbyde støtte-faciliteter til natur-oplevere fra nær og fjern - herunder også overnatning og længere ophold.

Pejlemærker for aktiviteter og funktioner

Der ønskes en større sal, der kan supplere aktiviteterne i den eksisterende gymnastiksal. Aktiviteterne tager sit udgangspunkt i gymnastik, be vægelse og motorik. Salen skal være fl eksibel så også andre aktiviteter kan foregå her og gerne fl ere på samme tid.

En anden central funktion bliver køkkenet, hvor der kan laves mad, spises, samles, hygges og mødes i en uformel ramme. Køkkenet skal kunne rumme at fungere som skolekøkken og folkekøkken, og der skal være mulighed for fællesspisninger med op til 200 deltagere.

Der kommer til at foregå rigtig mange aktiviteter i de nye faciliteter, men der skal også lægges vægt på de aktiviteter, som kommer til at foregå udenfor i naturen og i nærområdet.

Pejlemærker for hvad der skal karakterisere huset

De nye faciliteter skal være rammen om et aktivt mødested, hvor man kan bevæge sig, lave og spise sund mad og samtidig have oplevelsen af, at man befi nder sig midt i et smukt naturområde tæt på Nørreåen.

Stedet skal være åbent og imødekommende og være rammen om mødet mellem mennesker. Her skal være rart at opholde sig med masser af dagslys og tæt kontakt til området udenfor.

Når det kommer til selve bygningen er de overordnede pejlemærker, at huset skal være fl eksibelt, let at tilpasse til hvad end der skal foregå her. Derudover skal der være et fokus på bæredygtighed, der signalere, at her passer vi på vores miljø og natur, som vi lever side om side med, men det er også vigtigt at huset er vedligeholdelsesfrit og holdbart.

[futurio-posts text_color="#fff" columns="3" limit="3" category=""]

Vores partner

MULTIHUSET NØRREÅ

Hvordan kommer vores flotte multihus til at se ud indvendigt?

Vores køkken, den eksisterende  gymnastiksal (vist med siddepladser til undervisning og/eller fordrag), omklædning,

fulgt af caféen, depot og entréen,

fitness rum, multisal og naturLAB

Kom i kontakt med os

Adresse

Gl. Randersvej 6-8, Skjern
8850 Bjerringbro

Kontakt Os
FORMAND FOR FORENING

Mette Høst Hammershøj
Neikilsvej 18
8920 Randers NV

28126635

Email : contacts@norrea-natur-og-fritidscenter-multihuset-norrea.dk

Følg os
Webside

Oliver Kufen
Lausdal 3, Løvskal
8850 Bjerringbro

24806214

Link til

European Commission - Landbrug og udvikling af landdistrikter (Klik på billedet)