Hjerterum

I Nørreå Friskolens SFO er det formålet, at der i hverdagens relationer mellem børnene, pædagoger og skolens og børnehusets øvrige personale er rum til at handle med hjertet. Det er vigtigt for os, at børnene oplever SFO’en som et trygt og rart sted at komme og bliver deres eftermiddagshjem. Herved er der dannet et solidt fundament og forudsætning for børnenes videre udvikling. Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer, samt at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de bliver i stand til at handle selvstændigt, ansvarsfuldt og anerkendende i mødet med andre mennesker.
Disse egenskaber er væsentlige at have, for at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge og i forhold til netop dette, har vi fokus på børnenes indbyrdes venskaber og vigtigheden heraf.
Vi er meget opmærksomme på, at timerne i SFO’en efter skoletid er fritid. Når skoledelen er forbi, skal børnene have mulighed for at kunne slappe af på forskellige måder. Nogle vil gerne ”helt ned i gear” med en bog eller et spil, mens andre vælger de mere kreative og fysiske aktiviteter inde eller ude.
I dagligdagen går vi meget ind for ”den frie leg” børnene imellem, men de har også muligheden for at deltage i de aktiviteter, de voksne igangsætter.
Det skal være sjovt at gå i SFO – både for børn og voksne!!!

Pædagogisk faglighed

Nærvær er et af kendetegnende ved Nørreå Frikolens SFO. Børnene skal kunne føle sig trygge og mærke, at de tages alvorligt. De skal kunne komme til os, når de har brug for det. Børn skal mødes med empati og omsorg af positive, anerkendende, tydelige og troværdige voksne, så de føler sig set, hørt og forstået. Dermed mener vi lysten til at udforske verden, bliver styrket hos det enkelte barn. Fællesskabet er højt prioriteret hos os. Vi forsøger at højne børnenes fællesskabsfølelse, og give dem en fornemmelse af sammenhørighed med hinanden og selve SFO’en. Derfor laver vi ofte fælles aktiviteter i større eller mindre grupper.
I den forbindelse er vi meget opmærksomme på, at børnene lærer at tage hensyn til hinanden, f.eks. med at vente på tur og ikke bryde ind, når andre taler. De skal lære at kunne give plads og have respekt for andres valg og holdninger.
I den sammenhæng kan det nævnes, at vi vil stræbe efter, at der her i SFO’en hersker en god omgangstone, og vi accepterer ikke, at børnene taler grimt og nedladende til hinanden. Vi taler med børnene om, hvordan man henvender sig positivt til andre, og hvad en god omgangstone egentlig er, også når børnene er uenige.
Vi ligger vægt på, at børn er selvhjulpne, altså i stand til at tage vare på sig selv, eksempelvis mht. påklædning og oprydning. Det gælder alle børnene her i SFO’en, men især med fokus på de yngste fra 0. og 1. klasse.