I vores SFO er det sådan, at de aktiviteter vi planlægger, er med udgangspunkt i børnene. Det pædagogiske personale vurderer hvilken børnegruppe, de har med at gøre og hvilke interesser disse børn har. Som helhed er det en vekselvirkning mellem børnenes interesser, og det de voksne vurderer, at det enkelte barn får noget ud af at blive præsenteret for.
Af og til har barnet brug for det sidste ”skub”, for at komme videre i sin udvikling, og det er vi som medarbejdere i Nørreå Frikolens SFO, meget opmærksomme på.