Hjerterum, faglighed og bevægelse

På Nørreå Friskole arbejder vi udfra disse tre værdiord: Faglighed, hjerterum og  bevægelse.
Med disse ord i tankerne har vi udviklet en skole i “bevægelse”, der giver det enkelte barn en lærerig, tryg og sjov hverdag. Naturen omkring os og vores fælleskab danner rammen og samarbejdet på tværs af husene sikrer den røde tråd.

Hjerterum

Der skal være plads til at handle med hjertet i dagligdagen. Skolens mål er derfor, at eleverne tilegner sig sociale og kulturelle kompetencer samt udvikler deres selvtillid og selvværd.

Faglighed

Eleverne på Nørreå Friskole oplever en målrettet undervisning, der tager hensyn til den enkelte elev. Fagligheden er i højsædet på linje med pædagogikken og metoder, som tilgodeser elevernes forskellige læringsstile. Vi understøtter børnenes nysgerrighed og iver efter at lære. Der undervises ifølge Folkeskolens Forenklede Fællesmål.

Idræt

På Nørreå Friskole oplever eleverne ikke kun idræt og bevægelse i idrætstimerne. I de boglige timer arbejdes der ligeledes med bevægelse som værktøj til at tilegne sig faglige kompetencer. Det er Nørreå Friskoles mål, at eleverne gennem mødet med forskellige idrætsgrene udvikler deres glæde og lyst til at bevæge sig.