Vi samarbejder med omegnens øvrige friskoler på forskellige måder, datte samarbejde kaldes for aksesamarbejdet.

  • Vejrumbro Fri
  • Gudenådalens Friskole
  • Mammen Fri
  • Fussingøegnens Friskole
  • Vellev Friskole
  • Nørreå Friskole & Børnehus

Vi mødes om forskellige undervisningsprojekter. Herigennem får vores ældste elever, 6.- 9. klasse, et fagligt og socialt løft. Også for lærerne er der faglig- og social inspiration at hente i samværet med ligesindede på vore naboskoler. Det medvirker – alt andet lige – til at fastholde dygtige lærerkræfter på vores skole.

I skoleåret 2019/20 har vi et udvidet samarbejde med Mammen Fri. Det betyder, at vores 8.-9. klasser hver tirsdag og torsdag har fællesundervisning. Herudover skal de 4 gange i løbet af skoleåret på Naturvidenskabernes Hus og have fysik. Dette tager 6.-7. klasse også del i.

Herudover udmønter samarbejdet sig bl.a. i en naturvidenskabelig uge på Efterskolen i Ulstrup og på Naturvidenskabernes Hus. Vi lejer os simpelthen ind i efterskolens bygninger, mens de er på skitur med deres elever. Vi gør så brug af fysiklokale, idrætsfaciliteter mv. og opnår igen at skabe et fagligt forum for skolernes lærere.

Vi har også i de seneste år haft en fælles rusmiddeluge, og der har været fælles ekskursioner mm.

I dette skoleår er der også 4 samlinger for vores 6.-7. klasser med akseskolerne. Disse kan ses i kalenderen. Der vil endvidere være fællesaktiviteter for de øvrige klasser.

Vi er meget glade for dette samarbejde, hvilket giver vores elever flere jævnaldrende at sparre med og få relationer med. Vi har et ønske om både at fortsætte dette samarbejde og meget gerne udbygge det.