Forskolebørnene, også kaldt “uglerne” kommer fra uge 8 en ugedag dagligt i skole, hvor de møder deres kommende børnehaveklasselærer. Børnehusets gruppepædagog følger med, og for udefrakommende børn laver vi en gradvis indslusning sammen med forældrene. Børnene er sammen nogle timer, øver at gå skole og laver de første undervisningsrelevante øvelser.