Velkommen til NØRREÅ FRISKOLE!

Nørreå Friskole tilbyder undervisning fra 0. klasse til og med 9. klasse samt en yderst velfungerende SFO, der arbejder tæt sammen med skolen og børnehuset. Der er omkring 120 elever på skolen. Underviserne brænder for deres fag og arbejder tæt samen for at differentiere og udfordre ALLE børn, så den bedst mulige faglige og sociale udvikling opnås. Vi har venskabsgrupper på tværs af alder. Vi lægger vægt på hjerterum, faglighed og bevægelse. Det tætte samarbejde i huset og med de andre friskoler i omegnen allerede fra 5.klasse giver vores ældre elever en fin kontaktflade og ekstra faglige udfordringer. Der er liv på skolen efter skoletid: Mange idrætsaktiviteter i Team Nørreå; Ungdomsklubben Mimers Brønd, som kan tilbyde kunst, musik, drama, udeliv/madlavning; og vi har en filmklub for de yngre elever.

Skolefritidsordning

Som en naturlig del af skolen tilbydes også en skolefritidsordning for alle skolens elever fra 0. til 4. klasse.
Der lægges vægt på, at der i SFO delen tilbydes aktiviteter, der primært tager udgangspunkt i børnene og deres interesser.