Priser for skoleåret 2022/2023

Skole:

1. barn kr. 1200,- pr. rate.

2. barn kr. 600,- pr. rate.                           

3. barn kr. 200,- pr. rate.

4. barn gratis

INDSKRIVNING

Forud for indskrivning kontaktes skolen. Vi viser meget gerne skolen frem og svarer på løst og fast. Indskrivning af børn til børnehaveklassen foregår “løbende”.

SFO 0. kl. – 4. kl.:

kr. 800,- pr. rate

Har du et barn i SFO og et barn i Børnehuset,  nedsættes SFO betaling med 200kr. pr. barn om måneden.

Bus:

Kr. 200,- pr. rate

Skolepenge mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.

Priser på skoledelen er opdateret med virkning pr. 1. august 2019. Der kan forventes løbende prisstigninger som følge  af de generelle prisstigninger. Prisstigningerne foretages typisk ved indgangen til et nyt skoleår.

Børnehave:

En heldagsplads i børnehaven koster kr. 2.215,- om måneden. Det er samme beløb som i det kommunale system.

Der gives søskenderabat. Der kan ansøges om friplads på lige vilkår med det kommunale.

Børnehavepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.

Ovenstående priser er opdateret pr. 1. januar 2024 og gyldig til den 31. december 2024.

Vuggestue:

En heldagsplads i vuggestuen koster kr. 4158,- om måneden.

Der gives søskenderabat. Der kan ansøges om friplads på lige vilkår med det kommunale.

Vuggestuepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.

Ovenstående priser er opdateret pr. 1. januar 2024 og gyldig til den 31. december 2024.

Økonomisk tilskud:

Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud i både skole og børnehave og vuggestue.