Hjerterum, udvikling og natur

I Nørreå Børnehus arbejder vi udfra disse tre værdiord: Hjerterum, udvikling og natur.

Der skal være plads til at handle med hjertet i dagligdagen. I Børnehuset lægges der vægt på tryghed, anerkendelse, motorik, sanserne og ikke mindst glæden ved at røre sig i naturen. Vi har det Grønne Flag, som vi har fået igennem arbejdet med Grønne Spirer. Derudover lægger vi vægt på det nære forældresamarbejde. Vi har udviklet et spirende Børnehus, der giver det enkelte barn en lærerig, tryg og sjov hverdag.

Vi arbejder i det daglige tæt sammen med skolen, og det betyder, at dit barn har mulighed for, at vokse op i et trygt og kendt miljø – helt fra vuggestue til de ældste klasser i skolen!

Naturen omkring os og vores fælleskab danner rammen, og samarbejdet på tværs af husene sikrer den røde tråd.

Nørreå Børnehus er et godt sted at lærevære og udvikles – for såvel børn som voksne!