Forældresamarbejde

I hverdagen lægger vi stor vægt på den daglige dialog. Dette indebærer, at personalet giver informationer vedrørende barnet omkring stort og småt, og at I som forældre henvender jer til personalet, hvis I har informationer, der er vigtige for os at vide, for at vi kan støtte barnet bedst muligt. Både I som forældre og vi som personale er forpligtet at indkalde til en samtale, hvis det findes nødvendigt. Vi prøver så vidt muligt, via daglig dialog, at tage tingene i opløbet. Så kom endelig, hvis der er noget I gerne vil have drøftet. Vi har et fælles ansvar – nemlig barnet. Jeres barn og I som forældre er tilknyttet en eller flere kontaktpersoner, og det er primært med denne/disse person/personer I skal tale vedrørende barnets trivsel mm. Men samtidig vil vi gerne henstille til, at der ikke foregår en masse kommunikation hen over hovedet på jeres barn, da barnet kan føle sig udstillet. Vi vil helst heller ikke tage en stor snak om morgenen, da det fra vores side kan være svært at finde tid til en ordentlig snak, og samtidig kan det være svært for barnet, hvis afleveringssituationen trækker ud. Det er en mulighed at skrive en besked på Famly, hvis I har brug for at drøfte noget.

Forældresamtaler i vuggestuen:

3-5 måneder efter barnets start i vuggestuen tilbydes I en samtale. Denne samtale omhandler hvordan indkøringen har været samt barnets udvikling og trivsel.

Når barnet skifter fra vuggestuen til børnehaven, tilbydes I en overgangssamtale. Til denne samtale deltager I forældre, en kontaktperson fra vuggestuen samt den kontaktperson, der tager imod barnet i børnehaven. Til samtalen tager vi udgangspunkt i papirer fra Viborg Kommune TOPI (tidlig opsporing og indsats) som omhandler, hvordan I forældre og vi i vuggestuen ser på barnets udvikling og trivsel. Til denne samtale giver kontaktpersonen fra børnehaven desuden en rundvisning i børnehaven samt giver praktisk info og fortæller om børnehavelivet. I fællesskab snakker vi om hvordan vi alle kan bidrage til, at barnet får den bedst mulige overgang fra vuggestue til børnehave.  

Forældresamtaler i børnehaven:

Som udgangspunkt tilbydes I en samtale en gang om året, hvor vi taler om barnets udvikling og trivsel.

Samtale før skolestart afholdes i foråret. Her taler vi om, hvordan vi i samarbejde bedst mulig kan gøre jeres barn klar til skole, og dermed gøre overgangen så blid som muligt. Der bliver taget udgangspunkt i papirer fra TOPI (tidlig opsporing og indsats). Til samtalen deltager personale fra henholdsvis børnehave og skole.