I vuggestuen har vi valgt at aldersopdele børnene om formiddagen. Det har vi gjort, fordi der udviklingsmæssigt er et stort spænd på gruppen af børn, og ved opdelingen af børnene er det lettere at lave målrettede aktiviteter. (Vygotsky – Zone for nærmeste udvikling) Resten af tiden er vi blandet i alder, og dette giver også fordele, da de små børn spejler sig i de ældre børn, og dermed lærer nye færdigheder. De ældste børn lærer at være omsorgsfulde og hjælpsomme over for de mindre børn.  

Larverne: Når barnet starter i vuggestue, starter det inde hos larverne, hvor der er stor fokus på at tage godt imod barnet, så barnet bliver tryg ved at gå i vuggestue. Hos larverne laver de aktiviteter, der er tilpasset børnenes niveau.

Lopperne: Når barnet er ca. 2 år, skifter det til loppegruppen. På dette alderstrin har barnet brug for lidt flere udfordringer, og der bliver lavet aktiviteter, der er tilpasset behovet. Samtidig har vi fokus på, at barnet inden 3- års alderen og skift til børnehaven skal opøve nogle færdigheder, så overgangen til børnehaven bliver så let som mulig. Selvhjulpenhed og sociale kompetencer er her relevante fokuspunkter.

Indkøring i vuggestue:

Inden barnet starter i vuggestue, får I forældre mulighed for at deltage i Åben Legestue, hvor både barnet og I har mulighed for at se det hele an og blive dus med huset.

I skal nok forvente, at det tager ca. en uge at køre jeres barn ind i vuggestue. Dag 1 forventer vi, at en af jer forældre er her sammen med barnet. Dag 2 kan barnet selv være her ca. en time. De efterfølgende dage bliver der bygget mere tid på og barnet skal prøve at sove henholdsvis formiddags- og eftermiddagssøvn. Dette foregår efter aftale med jer for at give jeres barn den bedste start i vuggestue.

6.15-7.00       Modtagelse af alle børn i børnehaven. Det er muligt at få morgenmad (havregryn, cornflakes).

Ca. 7.00         Vuggestuebørnene går ned i vuggestuen, SFO – børn i SFO.

Vuggestuen:

7.00-8.30       Der leges i vuggestuen, og sovebørn bliver puttet til formiddagssøvn.

8.30-9.00       Der spises formiddagsmad og bliver skiftet bleer.

9.00-10.30    Der leges, laves aktiviteter, ture mm. Typisk opdelt i larver og lopper.

10.30-12.00   Der spises, skiftes bleer og puttes børn.

12.00-14.00 Der soves og leges på stuen/ude. Personalet holder pause på skift.

14.00-16.00   Der spises eftermiddagsmad løbende som børnene står op. Der skiftes bleer og leges.

Ca.16.00-17.00 De resterende børn samles i enten børnehave eller vuggestue til der lukkes og siges tak for i dag.