Børnehave:

En heldagsplads i børnehaven koster kr. 2.081,- om måneden. Det er samme beløb som i det kommunale system.

Der gives søskenderabat. Der kan ansøges om friplads på lige vilkår med det kommunale.

Børnehavepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.

Ovenstående priser er opdateret pr. 1. januar 2023 og gyldig til den 31. december 2023.

Pr. 1. januar 2023:

Børnehave: kr. 2081.- om måneden

Vuggestue:

En heldagsplads i vuggestuen koster kr. 3.418,- om måneden.

Der gives søskenderabat. Der kan ansøges om friplads på lige vilkår med det kommunale.

Vuggestuepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.

Ovenstående priser er opdateret pr. 1. januar 2022 og gyldig til den 31. december 2022.

Pr. 1. januar 2023:

Vuggestue: kr. 3712,- om måneden

Økonomisk tilskud:

Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud i både skole og børnehave og vuggestue.