Børnehave:

En heldagsplads i børnehaven koster kr. 1.710,- om måneden. Det er samme beløb som i det kommunale system.

Der gives søskenderabat. Der kan ansøges om friplads på lige vilkår med det kommunale.

Børnehavepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.

Ovenstående priser er opdateret pr. 7.juli 2020

Vuggestue:

En heldagsplads i vuggestuen koster kr. 2.893,- om måneden.

Der gives søskenderabat. Der kan ansøges om friplads på lige vilkår med det kommunale.

Vuggestuepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.

Ovenstående priser er opdateret pr. 7.juli 2020

Økonomisk tilskud:

Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud i både skole og børnehave og vuggestue.