Vuggestuen: I vuggestuen har vi valgt at aldersopdele børnene om formiddagen. Det har vi gjort, fordi der udviklingsmæssigt er et stort spænd på gruppen af børn, og ved opdelingen af børnene er det lettere at lave målrettede aktiviteter. (Vygotsky – Zone for nærmeste udvikling) Resten af tiden er vi blandet i alder, og dette giver også fordele, da de små børn spejler sig i de ældre børn, og dermed lærer nye færdigheder. De ældste børn lærer at være omsorgsfulde og hjælpsomme over for de mindre børn.  

Larverne: Når barnet starter i vuggestue, starter det inde hos larverne, hvor der er stor fokus på at tage godt imod barnet, så barnet bliver tryg ved at gå i vuggestue. Hos larverne laver de aktiviteter, der er tilpasset børnenes niveau.

Lopperne: Når barnet er ca. 2 år, kommer det ud i loppegruppen. Her har barnet brug for lidt flere udfordringer, og der bliver lavet aktiviteter, der er tilpasset behovet. Når barnet er ca. tre år, er det tid til at starte i børnehaven. Derfor skal der opøves nogle færdigheder, så overgangen til børnehaven bliver så let som mulig, blandt andet selvhjulpenhed og sociale kompetencer.

Børnehaven: I børnehaven arbejder vi efter samme principper som i vuggestuen. Vi arbejder både i aldersblandede grupper samt i spisegrupper (familiegrupper 3-6 år). Dette for at imødekomme det, at børnene oplever at aktiviteterne gradueres efter udviklingstrin samt det, at de lærer de sociale aspekter i at omgås børn på forskellige niveauer – der er plads til forskellighed.