I børnehaven arbejdes der i aldersblandede grupper. Dermed lærer børnene de sociale aspekter i at omgås børn på forskellige niveauer – der er plads til forskellighed. Grupperne hedder Mariehøns og Sommerfugle. Her er andre måder at gøre tingene på end de er vant til fra vuggestuen eller en dagpleje. Børnene lærer nu rutinen i at gå i børnehave og rolleleg, venskaber og læring er en del af deres hverdag.  Fra efter vinterferien i året barnet kommer i skolen bliver barnet Ugle. Uglerne er 1x ugentligt i førskolegruppen på skolen og tager jævnligt på besøg i SFO. Desuden deltager gruppen regelmæssigt i skolens morgensamling. I børnehaven arbejder vi efter samme principper som i vuggestuen.

Overgang fra vuggestue til børnehave:

En dag hver anden uge laver lopperne (ældste børn i vuggestuen) og haletudserne (yngste børn i børnehaven) aktiviteter sammen. På den måde støtter vi op om børnenes relationer, da de er sammen med gamle venner og dem de igen skal til at være sammen med, når de starter i børnehave. Lopperne får et tilhørsforhold til de voksne i børnehaven. Derudover er der stor gensynsglæde blandt haletudserne og de voksne i vuggestuen.

Når tiden nærmer sig for børnehavestart, får I forældre tilbudt en overgangssamtale.

Inden børnehavestart bliver barnet inviteret i børnehave et par hele formiddage om ugen de sidste to uger inden start. 

Overgang fra børnehave til skole:

I Nørreå Børnehus arbejder vi med selvhjulpenhed, social udvikling, motorisk udvikling, kognitiv udvikling, sproglig udvikling samt interesse for skriftsprog for at gøre de kommende skolebørn klar til skole. Når de kommende skolebørn kommer til foråret deltager de i skolen en formiddag om ugen.

I forældre bliver tilbudt en samtale inden skolestart.

Legetøj:

I børnehaven må børnene gerne have deres egne legesager med (vi frabeder os dog legetøj med lyd). Der er meget læring i forbindelse med dette. Læringen starter allerede hjemme, hvor I, som forældre, kan have en snak med Jeres barn om det må medbringe legetøj, hvor meget og hvor ofte. Eller slet ikke. Vi oplever at børnene har meget glæde ved at medbringe deres legesager, og hygger sig med at vise dem frem, lege med dem og lære at passe på . Konsekvensen ved ikke at passe på sit legetøj, kan føre til at sagerne bliver væk, eller at sagerne går i stykker. Hvis legetøjet lånes ud, skal der laves aftaler om hvor længe osv. Medbringelse af legetøj foregår på eget ansvar.

 Måltider:

I skal medbring en madpakke til frokost samt en anden til eftermiddagsmad. Husk at det skal være sund og ernæringsrigtig mad samt let tilgængelig for børnene.

Derudover skal I selv medbringe en drikkedunk med vand. I skal sørge for, at den er fyldt op fra morgenen af, og så fylder vi den op igen, hvis det bliver nødvendigt. 

Sovebørn:

Institutionen har tæppe og pude.

Vejledende dagsrytme i Børnehaven:

6.15-7.15       Modtagelse af alle børn i vuggestuen. Det er muligt at få morgenmad (havregrød, havregryn, corn flakes)  – I forældre finder selv morgenmad frem til jeres barn/børn.

Ca. 7.15         Børnehavebørnene går op i børnehaven.

7.15-8.30       Der leges i børnehaven eller ude.

8.30-9.00       Der holdes samling og spises en formiddagsmad.

9.00-10.30     Der leges, laves aktiviteter, ture mm. Enten aldersopdelt eller opdelt i spisegrupper.

10.30-12.00   Der spises, ryddes op, puttets børn mv.

12.00-14.00 Der er leg på legepladsen. Personalet afholder pause på skift.

14.00-14.30   Der spises eftermiddagsmad.

14.30-16.00 Der leges og hygges enten ude eller inde.

Ca.16.00-17.00 De resterende børn samles i enten børnehave eller vuggestue til der lukkes og siges tak for i dag.

Vi vil opfordre til, at I IKKE afleverer jeres barn i tidsrummet 8.30-9.00, da det er forstyrrende for samling/spisesituationen, og vi har ikke mulighed for at tage imod jeres barn på en nærværende måde.