• Aflevering/afhentning: Når I kommer om morgenen, skal I tjekke jeres barn ind via Famly. I skal sige godmorgen til en fra personalet samt videregive informationer, der er vigtige for barnets dag i institutionen. Når I afhenter jeres barn skal I tjekke jeres barn ud via Famly samt sige farvel til en fra personalet.
 • Tøj: Vi har en forventning om, at jeres barn er iklædt tøj, der er til at bevæge sig i, samt er, så vidt muligt, nemt for barnet selv at tage af og på. Derudover skal barnet medbringe overtøj/fodtøj efter årstiden. Vi opfordrer jer forældre til, at tage jeres barn med ud at købe fodtøj, så I er sikre på at få den rigtige pasform. I er selv forpligtet til at sørge for, at tøjet passer i størrelsen samt der er tørt tøj til en ny dag udenfor. Vi har kun ekstra tøj til brug i nødstilfælde. I er selv ansvarlige for at få fyldt op i kassen med skiftetøj – dvs. at kommer der noget beskidt tøj med hjem, skal I tage noget tilsvarende med dagen efter. Tjek jævnligt, at størrelserne passer og at det passer til årstiden. HUSK NAVN I ALT. Vi kan anbefale navnelapper. 
 • Sygdom: Sygdom er noget vi alle kender til, og vi kan desværre ikke undgå det. Derfor er børnenes velbefindende et meget hyppigt emne, når forældre og personale snakker sammen. Nørreå Børnehus’ sygdomspolitik er baseret på gensidig åbenhed og tillid. Det betyder, at vi forventer at blive informeret, hvis der har været noget med barnet derhjemme om natten, om morgenen m.m. ligesom forældre kan forvente information om deres barns velbefindende, når de henter deres barn i børnehuset. Her er en gensidig forpligtelse. Se også børnehusets ABC.
 • Madkasse: Madpakken skal være sund og ernæringsrigtigt. Eksempelvis rugbrød, grønt og lidt frugt. Vi opfordrer til, at jeres barn kun har en enkelt ”lækkeri” med, her tænker vi på eksempelvis ostehaps, yoghurt og pølse. Maden skal være let tilgængelig for både børn og voksne. Dvs. at I hjemmefra har åbnet for frugtstangen eller pillet mandarinen. Tænk på, at maden skal være sådan så det kan spises på tur uden at det er besværligt for jeres barn. Tænk i at jeres barn har en madkasse med det selv kan åbne. Det er fedt selv at kunne mestre noget og ikke have brug for en voksen.
 • Fødselsdag: Barnet bliver sunget for og får en gave fra henholdsvis vuggestuen eller børnehaven. Og typisk deler jeres barn et eller andet ud. I er som forældre altid velkomne til at deltage i fejringen. Aftal med jeres kontaktvoksen hvordan og hvorledes.Børnehuset opfordrer til at der tænkes over mængden af sukker, der tilbydes børnene.
 • Barnets bog: Når barnet starter i vuggestuen får I udleveret barnets bog. Den er tænkt som et bindeled mellem hjemmet og institutionen. I forældre skal sætte billeder i hjemmefra af familien, husdyr mv. og vi sætter billeder i fra barnets gang her i institutionen. Bogen er dokumentation i børnehøjde, dvs. det er vores måde at dokumentere vores arbejde på et børneniveau. Det er til stor glæde for barnet at sidde og se billeder hjemmefra og vuggestuen, og fortælle ud fra det. I er velkomne til at låne den med hjem engang imellem, så I kan se, hvad vi laver samt få nogle gode snakke med jeres barn omkring hverdagen.
 • Forsikring: Børnehuset har ikke nogen forsikring, der dækker personskader – herunder tandskader. Derfor bør forældrene selv tegne en ulykkesforsikring samt ansvarsforsikring for barnet.
 • Fotografering: En gang om året bliver der taget gruppebillede, som efterfølgende kan bestilles.
 • Solcreme: Når det er tid til solcreme forventer vi, at I selv smører jeres barn ind fra morgenen af og så gør vi det igen over middag. Vi har solcreme.
 • Facebook: Vi benytter os af Facebook, både for at vise jer forældre, hvad vi går og laver og det giver jer en god mulighed for at få nogle gode snakke med jeres barn. Derudover er vi også rigtig stolte af hvad vi laver, så vi bruger det også for at lave reklamer ud af til og forhåbentlig tiltrække flere familier. Når jeres barn starter i institutionen, skal I tage stilling til, om der må fremgå billeder og små videoklip af jeres barn på Facebook. Hvis I ikke ønsker det, bliver det selvfølgelig respekteret.
 • Indkøring i henholdsvis vuggestue og børnehave: Inden barnet starter i vuggestue, får I forældre mulighed for at deltage i Åben Legestue, hvor både barnet og I har mulighed for at se det hele an og blive dus med huset. I skal nok forvente, at det tager ca. en uge, at køre jeres barn ind i vuggestue. Dag 1 forventer vi at en af jer forældre er her sammen med barnet. Dag 2 kan barnet selv være her ca. en time. De efterfølgende dage bliver der bygget mere tid på og barnet skal prøve at sove henholdsvis formiddags- og eftermiddagssøvn. Dette foregår efter aftale med jer, for at give jeres barn den bedste start i vuggestue. Når et barn går fra vuggestuen op til børnehaven er det til et kendt sted og kendte voksne. Men derfor er det stadig noget nyt at gå i børnehave, da der blandt andet en anden dagsrytme og tingene foregår i andet tempo. Så som forældre må I påregne, at jeres barn er ekstra træt de første dage og derfor kan profitere af et par kortere dage til at starte ud med. Når et barn kommer udefra og skal starte i børnehaven, må I forældre også påregne et forbesøg samt et par kortere dage til at køre barnet ind. Det er en stor omvæltning at starte i børnehave.
 • Overgang fra vuggestue til børnehave: En dag hver anden uge laver lopperne (ældste børn i vuggestuen) og haletudserne (yngste børn i børnehaven) aktiviteter sammen. På den måde støtter vi op om børnenes relationer, da de er sammen med gamle venner og dem de igen skal til at være sammen med, når de starter i børnehave. Lopperne får et tilhørsforhold til de voksne i børnehaven. Derudover er der stor gensynsglæde blandt haletudserne og de voksne i vuggestuen. Når tiden nærmer sig for børnehavestart, får I forældre tilbudt en overgangssamtale (for mere info se afsnittet om samtaler).Inden børnehavestart bliver barnet inviteret i børnehave et par hele formiddage om ugen de sidste to uger inden start.
 • Overgang fra børnehave til skole: I Nørreå Børnehus arbejder vi med selvhjulpenhed, social udvikling, motorisk udvikling, kognitiv udvikling, sproglig udvikling samt interesse for skriftsprog for at gøre de kommende skolebørn klar til skole. Hvordan der helt konkret arbejdes med disse punkter, kan ses på hjemmesiden. Når de kommende skolebørn kommer til foråret, deltager de i skolen en formiddag om ugen. I forældre bliver tilbudt en samtale inden skolestart.