• I Nørreå Børnehus arbejder vi ud fra de lovkrav der er, samt de retningslinjer Viborg Kommune udstikker. Som Privatinstitution er der lovkrav, som vi skal og bestemt gerne vil efterleve, men derudover anvender vi det, som giver mening for os. På landsplan arbejder man ud fra Dagtilbudsloven og i Viborg Kommune arbejder man ud fra den samlede børne- og ungdomspolitik ”Lys i øjnene”.[1
  • ]TOPI: Som resten af institutionerne i Viborg Kommune arbejder vi med Tidlig Opsporing og Indsats. Vi laver trivselsskemaer på samtlige børn 3 gange årligt. I forældre bliver selvfølgelig inddraget, hvis der er nogle opmærksomhedspunkter i forhold til jeres barns trivsel. Vi laver overgangsskemaer i forbindelse med overgangen fra vuggestuen til børnehaven samt skole børnehave til skole. Derudover benytter vi overgangsskemaer hvis vi overleverer/modtager et barn til/fra en anden. institution/skole.
  • Sprogarbejde: Alle børn sprogvurderes, når de er omkring tre års alderen. Det er et redskab, som kan fortælle, om vi som personale og jer som forældre skal gøre en særlig fælles indsats, for at være med til at udvikle jeres barns sprog og forståelse bedst mulig. Børnene sprogvurderes efter behov igen. I som forældre inddrages selvfølgelig, hvis der skal gøres en særlig indsats efter vurderingerne er foretaget. Derudover har vi hele tiden fokus på at arbejde med sprog blandet andet gennem dialogisk læsning.