Pædagogisk lærerplan

Her kan du læse Nørreå Børnehus’ pædagogiske lærerplan pr. august 2017.

(tryk på link)

Vi arbejder ud fra de ny styrkede læreplaner, som står beskrevet i dagtilbudsloven og er defineret af huset (se linket): Barnets alsidig personlige udvikling, sprog, naturen og naturfænomener, sociale kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier samt krop og bevægelse. Vi har hele tiden fokus på læreplanstemaerne i vores pædagogiske arbejde.