Sommerfest: Dette er et arrangement, der foregår på tværs af Nørreå Friskole & Børnehus og Støtteforeningen. Til dette arrangement kommer vi med et indslag hvor jeres barn deltager. Derudover er der forskellige aktiviteter, som man kan deltage i, eksempelvis morgenmad og banko. Den overskydende indtægt går til Støtteforeningen, som donerer penge til forskellige ting her Børnehuset og på skolen. Vi kan nævne, at vi har været så heldige at få doneret penge til eksempelvis solsejl i vuggestuen, Bobles og sprogmateriale. Sidst men ikke mindst er det en hyggelig dag på tværs af både Børnehus og skole.  (For mere information om Støtteforeningen er det muligt at få at udleveret en folder ved at henvende sig til personalet, og ellers kommer der repræsentanter fra Støtteforeningen og giver information til generalforsamlingen/forældremødet).

Sensommerfest: En fredag aften i august samles vi efter lukketid til en hyggelig aften med spisning og små aktiviteter. Hver familie medbringer en ret til det antal personer man kommer, dette sættes på et fælles ta’selv bord.

Find julemanden: Anden lørdag i december i tidsrummet 10-12, er vi ude at lede efter julemanden. Vi mødes i bålhytten, hvorefter vi i små hold går en lille rute ud og leder efter julemanden – der er poster undervejs. Efter vi har fundet julemanden, går vi tilbage til bålhytten, hvor der serveres æbleskiver, saft og gløgg.

Kaffedag: Det er muligt at deltage i forældre kaffe ca. 4 gange årligt i tidsrummet 14-16.30. Her har I mulighed for at komme og se jeres barn i relation med dets kammerater, se at udsmykningen på stuerne bærer præg af hvad der rør sig lige nu i institutionen samt tale med de andre forældre.

Flaghejsning af ”det grønne flag”: Hvert år før sommerferien modtager vi det ”det grønne flag”. Denne dag kommer borgmesteren og hejser flaget og der bliver lavet aktiviteter for børnene. Det kan nævnes, at vi før har lejet en hoppepude og sendt balloner afsted. Denne dag er I forældre også meget velkomne til at komme og deltage. Det er en dejlig dag, hvor vi i fællesskab fejrer det sidste års begivenheder og at vi igen modtager flaget.