Sommerfest: Dette er et arrangement, der foregår på tværs af Nørreå Friskole & Børnehus og Støtteforeningen. Til dette arrangement kommer vi med et indslag hvor jeres barn deltager. Derudover er der forskellige aktiviteter, som man kan deltage i, eksempelvis morgenmad og banko. Den overskydende indtægt går til Støtteforeningen, som donerer penge til forskellige ting her Børnehuset og på skolen. Vi kan nævne, at vi har været så heldige at få doneret penge til eksempelvis solsejl i vuggestuen, Bobles og sprogmateriale. Sidst men ikke mindst er det en hyggelig dag på tværs af både Børnehus og skole.  (For mere information om Støtteforeningen er det muligt at få at udleveret en folder ved at henvende sig til personalet, og ellers kommer der repræsentanter fra Støtteforeningen og giver information til generalforsamlingen/forældremødet).

Sensommerfest: En fredag aften i august samles vi efter lukketid til en hyggelig aften med spisning og små aktiviteter. Hver familie medbringer en ret til det antal personer man kommer, dette sættes på et fælles ta’selv bord.

Find julemanden: Første lørdag i december i tidsrummet 10-12 er vi ude at lede efter julemanden. Vi mødes i bålhytten, hvorefter vi i små hold går en lille rute ud og leder efter julemanden – der er poster undervejs. Efter vi har fundet julemanden, går vi tilbage til bålhytten, hvor der serveres æbleskiver, saft og gløgg.

Flaghejsning af ”det grønne flag”: Flaget hejses, og der bliver lavet aktiviteter for børnene. Denne dag er I forældre også meget velkomne til at deltage. Det er en dejlig dag, hvor vi i fællesskab fejrer det sidste års begivenheder, og at vi igen modtager flaget.