Nyhedsbrev julen 2022 (21.12.22)

Kære familier ved Nørreå Friskole & Børnehus!

Netop vendt hjem fra kirken og et stemningsfuldt farvel til året 2022 har vi nu sendt skolebørnene på ferie med julelys i øjnene og den forventningsfulde glæde til juleaften. Jul blev det faktisk allerede d. 15.december, da vi modtog beskeden om, at en fondsansøgning har givet pote, og Landdistriktspuljen støtter ”Projekt Nørreå”, vores ombygning af gymnastiksalen til blandt andet et stort fælleskøkken til gavn for huset og hele lokalsamfundet, med en halv million kroner.
I Børnehuset har vi nydt det første fællesemne om EFTERÅRET. Vi genbesøger vores faste steder og observerer, opdager og undersøger, og vi er et med naturen. Aktivitetsudvalget har arrangeret en imponerende halloweenfest for de mindste, og til ”Find julemanden” blev vi glade for den store opbakning fra alle familier. I det flotteste vintervejr fandt endeligt også julemandens kane til børnehuset og kunne fejre juletræsfesten sammen med os. Et varmt og festligt øjeblik for alle aldre var, da Luciabørnene efter optoget på skolen sang for de mindste.
På skolen har vi også i år haft en kreativ produktionsuge, der om torsdagen mundede ud i et dejligt åben skole arrangement. Straks efter fulgte klippedagen, hvor vi kunne hilse mange bedsteforældre velkommen. Juletiden har også givet anledning til en del klassearrangementer med fokus på det gode fællesskab. Vores ældste arbejder i disse uger med projektopgaven, der har som overordnet emne har ”Grænser”.
Det første spadestik til multibanen er taget. Nu venter vi bare på andre temperaturer for at multibanen kan sættes op. Samtidig er arkitekterne godt på vej mht. ombygningen af gymnastiksalen, venter dog på kommunens sidste velsignelse og indhenter tilbud. Med fondstilskuddet håber vi nu også at kunne frigive nogle penge fra ombygningen og se nærmere på energirenoveringen af skolen, hvor vinden alt for ofte blæser igennem. Vi er taknemmelige for det gode samarbejde med Projekt Nørreå, Team Nørreå og alle andre aktive sjæle. . En særlig tak gælder Mette Hammershøj, der altid holder fanen højt og giver en hjælpende hånd med fondsansøgninger. Tak for al fællesskabet og hjælpen i det daglige – det gør en forskel for os!
Glædelig jul og godt nytår. På husets vegne!
Corinna

I disse tider…..

Er både vi som institution og I som familier udfordret af energikrisen. På skolen prøver vi at holde varmen på 19 grader, varme futter og trøjer er gravet frem, og vi husker hinanden flittigt på, at lyset skal slukkes. Husk også det varme tøj og indesko efter ferien!

Velkommen til:

Huset:

 • Helle (lærer/vikar)
 • Marie (medhjælper Børnehus)
 • Benjamin (vikar skole/SFO)

Børn i Børnehuset:

 • Sonia og Oliver i vuggestuen

Elever på Friskolen:

 • Kenya (6.) og Andrea (7.)

Farvel

 • Til Allan…. og held og lykke med fremtiden som tryllekunstner!

Nørreå Børnehus

Larver og lopper

I dyb koncentration males snemænd, der efterfølgende pyntes. Finmotorikken trænes samtidig med at smagssansen udfordres ved en stor fælles julefrokost for hele vuggestuen, der lige straks tæller 20 børn.

# Kultur, Æstetik, Fællesskab


Fællesemnet efterår

Grønne spirer sangen efterfulgt af sommerfuglenes ælle ællings efterårs calypso. Derefter gik grupperne til de forskellige aktiviteter som, lime blade til et træ , dyste mod skovskaden, finde yndlingsføde til pindsvinet og lege alle mine kyllinger kom hjem

#grønnespirer #fællesskab #naturudelivogscience


Aktiviteter inde og ude

Den første tirsdag om måneden har vi genoptaget vores ture til børnebio, der altid bliver fulgt af en tur rundt i Bjerringbro. En anden gruppe nyder imens mindfulness og yoga og udfolder sanserne på anden vis.

#kropsanserogbevægelse, kultur


Udelivet

1.stop på dagens tur til tipien er skolegården hvor der summer af glade aktive skolebørn som giver den gas til morgenmotion, nogle af vores børn skulle dog lige være med.

#kropsanserogbevægelse

Derefter gik en flok børn i hulerne for at lege.

#socialudvikling

Andre blev i tipi en for at læse en historie

#kommunikationogsprog

Fælles projekt for alle var at samle flotte blade i forskellige farver som blev lagt i pres.

#naturudelivogscience #hjerterum #udvikling


Nørreå Friskole

1. og 7.klasse

Stor gensynsglæde i dag mellem eleverne i 1. og 7. klasse “Du er min makker” – “Jubiiiii hej min makker” – “Hej hej hej heeeeeej” – Læsning med læsemakker – Læse postløb i gymnastiksalen – Sociale samarbejdslege

#Faglighed og Fællesskab


Dansk i 4. og 5. klasse

Tur til Bjerringbro bibliotek – formålet er at børnene skal finde en månedsbog. Den læses til efter juleferie og en “Bogbento” skal udarbejdes dertil -en fast begivenhed hver måned ”Der er en større skat gemt i bøger end i al piratens tyvegods på Skatteøen.” Citat Walt Disney

#Faglighed og kultur


Bag for en sag

-til støtte for BørneTelefonen.6. klasse bager sammen med børnehaven. Efterfølgende sælges kagerne, og alle pengene gik ubeskåret til BørneTelefonen.

#Den røde tråd


Udblik

I faget udblik har 8.-9.kl. haft besøg af Daniel fra politiet. Han har fortalt om magtens tredeling, opgaver, uddannelsen, dilemma, har haft al udstyret med og oplevelser fra hverdagen.

#Dannelse


SFO

Vi nyder et dejligt julearrangement med børn, forældre og bedsteforældre. I hverdagen står gymnastiksalen højt på ønskelisten. Nogle børn bruger laaaang tid på at lære at stå på stylter. Ihærdighed og tålmodighed er en dyd!

Kalenderen

Under http://norrea.dk/faelles-aktivitetskalender/ finder I en kalender, der opdateres løbende.

Hjertet bobler af glæde …….-når man lytter til 9.klassers fremlæggelser og de selv samme børn for få dage forsigtigt tog hånden op for første gang i 1. klasse.

Lukkedage/ferie/vigtige datoer!

21.12.22 Sidste skoledag inden jul
22.12.22 Fællespasning SFO og Børnehuset -Skolen lukket
23.12.22 Lukkedag Børnehus/Juleferie skole
23.12.22 – 1.1.22 Juleferie
2.1. og 3.1. Børnehus og SFO åben
4.1.22 Opstart skole
Uge 7 Vinterferie
Uge 14 til og med 10.4. Påskeferie/lukket i begge huse
15.4. Arbejdsdag
Uge 19 Lejrtur
16.-17.6. Sommerfest Støtteforeningen
21.6. Dimission 9.kl.
23.6. sidste skoledag inden sommerferien
7.8. Skolestart 2023/2024

Nyhedsbrev sommer 2022 (10.07.22)

Kære familier ved Nørreå Friskole & Børnehus!

Sommeren har gjort sit indtog, og startskuddet på ferien forlød, da høje stemmer fra skolegården sang ” Ferie, ferie, ferie”. Bag os ligger endnu engang et begivenhedsrigt år – både for os og verdenen omkring os. En varm tak til alle børn, forældre og ansatte, der er med til at gøre Nørreås hverdag til en ganske særlig af slagsen. Tak for fællesskabet og hjælpen i det daglige – det gør en forskel for os! Se også sidst i brevet!
Vi har både i børnehuset og på skolen haft et berigende forår med mange aktiviteter og udflugter. I børnehuset var det største highlight blandt andet den store fællestur til Aalborg Zoo, desuden har de ældste blandt andet deltaget i 112 – dagen, vi har haft bedsteforældre- dag og holdt afslutning på vores grønne spirer emne om mariehøns og regnorme.
Langt om længe kunne støtteforeningen endelig invitere til sommerfest igen, hvor vores 58 mariehøns brillerede med sangoptræden. Tak til alle involverede!

Dette gælder også vores elevråd, der havde arrangeret et dyrskue til sommerfesten!
På skolen har vi desuden nydt udedage, emnedage klasseture – og fester og en længe ventet lejrtur til Odder med 0.-7. kl. i tæt fællesskab, mens 9. kl. forberedte sig på deres mundtlige eksamener og 8. kl. havde fagdage med dansk og tysk. Endelig kunne også vores 9.kl. ånde lettet op, da alle obligatoriske eksamener var vel overstået.
Vi har haft tilsyn i både børnehuset og på skolen og fik mange positive ord med på vejen. Rapporterne kan inden længe læses på hjemmesiden, ligeledes en opdateret kalender. Står I ellers med spørgsmål, så husk endelig at henvende jer. De bedste ønsker om en god og solrig sommer og de bedste hilsner på hele husets vegne!
Corinna

Pladser i huset

Vi har på den seneste haft en del henvendelser til både børnehuset og skolen. Specielt mht. børnehuset er det vigtigt nu, at man henvender sig og får barnet skrevet op, hvis man ønsker en plads. Dette gælder også søskende, som har fortrinsret i huset. Der er kun et begrænset antal pladser tilbage indtil sommer 2023. På skolen er nogle klasser/lokaler mere fyldte end andre- derfor kan henvendelser i god tid også være meget relevante!

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen d. 27. april kl. 18.30 har bestyrelsen konstitueret sig med Thomas Purkær som formænd, Henriette Drægert Grønning som næstformand og kasserer og Mette Boje Vinther som sekretær. Menige medlemmer er desuden: Irene Kusk Jensen, Martin Rytter Handberg, Casper Blok Mønster, Rikke Koldbæk og som suppleanter Charlotte Korr og Marie-Louise Gravesen.


Velkommen til:

Huset:

 • Pia Rasmussen (medhjælper Børnehuset)
 • Clemens Breitzke (vikar skole/SFO)
 • Daniel Mogensen (praktikant SFO)

Børn i Børnehuset:

Logan, Bjørk, Vilja, Lucas, Arthur, Asta, Maya og Mickas i børnehaven
og
Sofie, Atlas, Saxa, Anika og Ida i vuggestuen

Elever på Friskolen:

Emilie, Sander, Louie, Lea, Josefine, Eva, Juliane, Jose (Titi) og Villads i 0.kl
foruden Alina, Amalie og Sigrid i hhv. 5. og 6. kl.

Farvel til:

Dres Andresen (Medhjælper/praktikant børnehuset)
Kirsten Almind (Sekretær)

Tillykke

Kirsten, Jette og Trine med de 10 år på Nørreå

Arbejdsdag

Lørdag d. 3.9. glæder vi os til en hyggelig arbejdsdag sammen med jer. Der vil blive udsendt
opgavelister, og I bedes melde jer på. Har I tid og overskud til at give en hjælpende hånd allerede
inden, meld jer gerne. Vi har mange opgaver på listen og er taknemmelige for hver håndsrækning.

Nørreå Børnehus

Vores emne ”mariehøns og regnorm” blev traditionen tro afsluttet med fællesdag for alle voksne og børn.

 • Grønne Spirer
 • Science
 • Fællesskab

Til bedsteforældredag i maj planter også larver og lopper farverige blomster med deres skønne gæster.


I fællesskabet gør alle klar til Skt. Hans bålet. Brumbasser flækker træet og heksen er klar. Traditioner i højsædet.


Uglerne har været på besøg hos Hanne og ved en dejlig afslutningsfest sagt farvel til børnehuset. Nu glæder de sig til at starte i skole d. 8.8.22.


Nørreå Friskole

Kan I som forældre nikke JA til kompetencer som IT-netværk, fondssøgning eller organisation af weekendrengøringen? Kan I flytte et TUNGT skab? Så vil vi MEGET gerne høre fra jer! Henvendelse til Corinna på 26669947 – jeg glæder mig at høre fra jer.

Stort
tillykke…..

Fra skolen lyder et stort tillykke til vores 6 dimittender.
Vi vil savne jer! Kun til fodbold er I nødt til at oppe jer lidt mere ?- lærerne vandt endnu engang!


Efter det fagfaglige arbejde med læsning og løb om traditions-bundne og aktuelle emner som Skt. Hans, Tour de France, sommeren mv. er en is i solen mere end velfortjent.


Spil i naturfag med fokus på økologi.

Madkundskabseksamen forberedes.

SFO

Bålmad er og forbliver et hit, og hos os lærer vi helt fra bunden. Her laver vi vores eget smør.

Kalenderen

Under http://norrea.dk/faelles-aktivitetskalender/ finder I en kalender, der opdateres løbende. Her nu relevante datoer for hele huset. Afdelingernes kalendere udsendes særskilt.

Lukkedage/ferie/vigtige datoer!

Uge 29 og 30Hele institutionen er lukket
8.8.221.skoledag efter ferien
26.6.22Sensommerfest og flaghejsning i børnehuset
30.8.22Forældremøde for skolens forældre
1.9.22Fotografering
3.9.22Arbejdslørdag
6.9.22Fælles forældremøde i Børnehuset
24.9.22Høstfest og åben skole. Stort tillykke!
13.10.22Motionsdag
Uge 42Efterårsferie for skoleelever, sammenpasning SFO/Børnehus

Vores elskede, kærlige og til tider lidt skøre personale!

God sommer!