Nyhedsbrev sommer 2022 (10.07.22)

Kære familier ved Nørreå Friskole & Børnehus!

Sommeren har gjort sit indtog, og startskuddet på ferien forlød, da høje stemmer fra skolegården sang ” Ferie, ferie, ferie”. Bag os ligger endnu engang et begivenhedsrigt år – både for os og verdenen omkring os. En varm tak til alle børn, forældre og ansatte, der er med til at gøre Nørreås hverdag til en ganske særlig af slagsen. Tak for fællesskabet og hjælpen i det daglige – det gør en forskel for os! Se også sidst i brevet!
Vi har både i børnehuset og på skolen haft et berigende forår med mange aktiviteter og udflugter. I børnehuset var det største highlight blandt andet den store fællestur til Aalborg Zoo, desuden har de ældste blandt andet deltaget i 112 – dagen, vi har haft bedsteforældre- dag og holdt afslutning på vores grønne spirer emne om mariehøns og regnorme.
Langt om længe kunne støtteforeningen endelig invitere til sommerfest igen, hvor vores 58 mariehøns brillerede med sangoptræden. Tak til alle involverede!

Dette gælder også vores elevråd, der havde arrangeret et dyrskue til sommerfesten!
På skolen har vi desuden nydt udedage, emnedage klasseture – og fester og en længe ventet lejrtur til Odder med 0.-7. kl. i tæt fællesskab, mens 9. kl. forberedte sig på deres mundtlige eksamener og 8. kl. havde fagdage med dansk og tysk. Endelig kunne også vores 9.kl. ånde lettet op, da alle obligatoriske eksamener var vel overstået.
Vi har haft tilsyn i både børnehuset og på skolen og fik mange positive ord med på vejen. Rapporterne kan inden længe læses på hjemmesiden, ligeledes en opdateret kalender. Står I ellers med spørgsmål, så husk endelig at henvende jer. De bedste ønsker om en god og solrig sommer og de bedste hilsner på hele husets vegne!
Corinna

Pladser i huset

Vi har på den seneste haft en del henvendelser til både børnehuset og skolen. Specielt mht. børnehuset er det vigtigt nu, at man henvender sig og får barnet skrevet op, hvis man ønsker en plads. Dette gælder også søskende, som har fortrinsret i huset. Der er kun et begrænset antal pladser tilbage indtil sommer 2023. På skolen er nogle klasser/lokaler mere fyldte end andre- derfor kan henvendelser i god tid også være meget relevante!

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen d. 27. april kl. 18.30 har bestyrelsen konstitueret sig med Thomas Purkær som formænd, Henriette Drægert Grønning som næstformand og kasserer og Mette Boje Vinther som sekretær. Menige medlemmer er desuden: Irene Kusk Jensen, Martin Rytter Handberg, Casper Blok Mønster, Rikke Koldbæk og som suppleanter Charlotte Korr og Marie-Louise Gravesen.


Velkommen til:

Huset:

  • Pia Rasmussen (medhjælper Børnehuset)
  • Clemens Breitzke (vikar skole/SFO)
  • Daniel Mogensen (praktikant SFO)

Børn i Børnehuset:

Logan, Bjørk, Vilja, Lucas, Arthur, Asta, Maya og Mickas i børnehaven
og
Sofie, Atlas, Saxa, Anika og Ida i vuggestuen

Elever på Friskolen:

Emilie, Sander, Louie, Lea, Josefine, Eva, Juliane, Jose (Titi) og Villads i 0.kl
foruden Alina, Amalie og Sigrid i hhv. 5. og 6. kl.

Farvel til:

Dres Andresen (Medhjælper/praktikant børnehuset)
Kirsten Almind (Sekretær)

Tillykke

Kirsten, Jette og Trine med de 10 år på Nørreå

Arbejdsdag

Lørdag d. 3.9. glæder vi os til en hyggelig arbejdsdag sammen med jer. Der vil blive udsendt
opgavelister, og I bedes melde jer på. Har I tid og overskud til at give en hjælpende hånd allerede
inden, meld jer gerne. Vi har mange opgaver på listen og er taknemmelige for hver håndsrækning.

Nørreå Børnehus

Vores emne ”mariehøns og regnorm” blev traditionen tro afsluttet med fællesdag for alle voksne og børn.

  • Grønne Spirer
  • Science
  • Fællesskab

Til bedsteforældredag i maj planter også larver og lopper farverige blomster med deres skønne gæster.


I fællesskabet gør alle klar til Skt. Hans bålet. Brumbasser flækker træet og heksen er klar. Traditioner i højsædet.


Uglerne har været på besøg hos Hanne og ved en dejlig afslutningsfest sagt farvel til børnehuset. Nu glæder de sig til at starte i skole d. 8.8.22.


Nørreå Friskole

Kan I som forældre nikke JA til kompetencer som IT-netværk, fondssøgning eller organisation af weekendrengøringen? Kan I flytte et TUNGT skab? Så vil vi MEGET gerne høre fra jer! Henvendelse til Corinna på 26669947 – jeg glæder mig at høre fra jer.

Stort
tillykke…..

Fra skolen lyder et stort tillykke til vores 6 dimittender.
Vi vil savne jer! Kun til fodbold er I nødt til at oppe jer lidt mere ?- lærerne vandt endnu engang!


Efter det fagfaglige arbejde med læsning og løb om traditions-bundne og aktuelle emner som Skt. Hans, Tour de France, sommeren mv. er en is i solen mere end velfortjent.


Spil i naturfag med fokus på økologi.

Madkundskabseksamen forberedes.

SFO

Bålmad er og forbliver et hit, og hos os lærer vi helt fra bunden. Her laver vi vores eget smør.

Kalenderen

Under http://norrea.dk/faelles-aktivitetskalender/ finder I en kalender, der opdateres løbende. Her nu relevante datoer for hele huset. Afdelingernes kalendere udsendes særskilt.

Lukkedage/ferie/vigtige datoer!

Uge 29 og 30Hele institutionen er lukket
8.8.221.skoledag efter ferien
26.6.22Sensommerfest og flaghejsning i børnehuset
30.8.22Forældremøde for skolens forældre
1.9.22Fotografering
3.9.22Arbejdslørdag
6.9.22Fælles forældremøde i Børnehuset
24.9.22Høstfest og åben skole. Stort tillykke!
13.10.22Motionsdag
Uge 42Efterårsferie for skoleelever, sammenpasning SFO/Børnehus

Vores elskede, kærlige og til tider lidt skøre personale!

God sommer!

Comments are closed.