FRISKOLE

Fra 0. – 9. klassetrin

BØRNEHUS

Vuggestue og børnehave

Fra ca. 7 måneder til skolestart

SFO

Skolefritidsordning

Fra 0 – 4. klasse

Se vores præsentation på YouTube